Národná transfúzna služba ďakuje za Univerzitnú kvapku krvi

Národná transfúzna služba Slovenskej republiky (NTS SR) sa listom poďakovala rektorovi UK za prístup k darcovstvu krvi. Okrem toho ďakuje Oddeleniu vzťahov s verejnosťou a najmä všetkým darcom krvi.


20. 01. 2011 08.40 hod.
Od: Lenka Mlynčeková

List NTS SR