Zabezpečovanie nákupov tovarov a služieb v rámci fakúlt a samostatne hospodáriacich súčastí Univerzity Komenského v Bratislave

Dôležité usmernenie od predsedníčky Komisie na zabezpečenie integrácie verejného obstarávania na UK pre všetkých zamestnancov UK, fakúlt a ďalších súčastí UK


31. 03. 2010 12.48 hod.
Od: Mgr. Helga Jančovičová, PhD.

Text dokumentu - pdf

Text dokumentu - doc