Univerzitná kvapka krvi 2010 - výsledky žrebovania

Bratislava, 23. novembra 2010


23. 11. 2010 12.55 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Spomedzi všetkých darcov krvi, ktorí sa zapojili do Univerzitnej kvapky krvi 2010, sme vyžrebovali týchto študentov: Matej Fábry (FaF UK, 1. ročník), Ľubica Mruškovičová (PriF UK, 3. ročník), Miroslava Bednárová (FiF UK, 1. ročník), Ladislav Ledényi (LF UK, 2. ročník) a Tomáš Maťko (FiF UK, 1. ročník). Každý výherca získava 2 vstupenky na koncert Rockové mrazenie (PKO Bratislava, 3. decembra 2010 o 19.00 hod.). Výhercom srdečne blahoželáme!