Zlatá medaila UK pre profesora Branislava Sitára


05. 05. 2011 16.26 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

V utorok 3. mája 2011 udelil rektor Univerzity Komenského v Bratislave prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., Zlatú medailu UK prof. RNDr. Branislavovi Sitárovi, DrSc. Toto ocenenie získal za príspevok k rozvoju fyzikálneho bádania na UK, organizáciu a vedenie medzinárodnej spolupráce s CERN, SÚJV Dubna a GSI Darmstadt, reprezentáciu UK na poste viceprezidenta CERN, za významné vedecké a pedagogické výsledky, ktoré prispeli k lepšiemu pochopeniu prírodných procesov a k zvýšeniu vedecko-pedagogického kreditu UK doma aj v zahraničí.

 

Profesor Branislav Sitár (FMFI UK) 

 

Foto: M. Kukan