Súťaž pre študentov informatiky a informačných technológií

Spoločnosť Quality Business Software organizuje súťaž s názvom Navrhni si job! Určená je všetkým šikovným študentom, najmä so zameraním na informatiku a informačné technológie.


09. 05. 2011 16.33 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Cieľom súťaže je navrhnúť aplikácie pre niektorý z mobilných operačných systémov iOS alebo Android. Víťaz súťaže získa pracovný kontrakt v spoločnosti Quality Business Software (QBSW, a. s.) honorovaný sumou 9 000,– € a vecnú cenu iPad 64 GB.

Navyše fakulta, ktorú autor víťazného návrhu navštevuje, získa od QBSW, a. s., finančný dar vo výške 500,– €.

Pravidlá súťaže nájdete na stránke www.navrhnisijob.sk. Súťažné príspevky posielajte do 19. 6. 2011.

Plagát