Ruský politik Mironov prednášal na UK

Univerzitu Komenského dňa 4. mája 2011 navštívil predseda Rady federácie Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie Sergej Mironov. V Rektorskej sieni UK prednášal na tému: „Rusko a Slovensko v kontexte európskej politiky“. Po prednáške mu rektor UK Karol Mičieta odovzdal pamätnú medailu UK a reprezentačné publikácie o univerzite.


04. 05. 2011 16.10 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

V prednáške Sergej Mironov viackrát zdôraznil, že Ruská federácia a Slovenská republika sú strategickými partnermi. Ocenil súčasnú spoluprácu vo vede, výskume, hospodárskej oblasti a vo vysoko technologických oblastiach, napríklad v oblasti kozmonautiky. Spolupracovať by sme naďalej mali najmä v oblasti budovania vzájomných vzťahov a vzťahov s Európskou úniou.

Spomenul aj nedávnu dohodu Ruska s USA o znížení počtu zbraní. Nevylúčil, že dohoda bude viesť k zničeniu všetkých zbraní. Tento záväzok však platí aj pre mocnosti ako Čína, Severná Kórea a ďalšie, aj menšie krajiny sveta. O zbrojnej otázke v súčasnosti Rusko rokuje aj s NATO. Mironov však podotkol, že NATO nerešpektuje požiadavku Ruska na základnú ochranu krajiny.

Predseda Rady federácie odmietol názory, že Rusko zastaví dodávku ropy a zemného plynu do určitých krajín. Argumentoval tým, že to nie je technicky možné, keďže zásobníky sú v Rusku naplnené a vyťažené suroviny musia niekam plynúť.

V následnej diskusii sa študenti a prítomní hostia pýtali na možnú spoluprácu našich univerzít, otázku potenciálneho dvojitého občianstva našich krajanov v Rusku a na jeho názor na vízovú povinnosť ruských občanov pri cestovaní do EÚ.

Návštevu Univerzity Komenského realizoval Sergej Mironov po rokovaní s prezidentom SR i predsedom NR SR. Deň pred príchodom na UK sa Sergej Mironov zúčastnil na hokejovom zápase Rusko – Slovensko v Bratislave. V programe mal ďalej naplánovanú aj besedu s premiérkou SR a ďalšími predstaviteľmi vlády SR.

 

Rektor UK Karol Mičieta odovzdal Sergejovi Mironovi (vľavo) pamätnú medailu UK a prezentačnú publikáciu o univerzite.

Foto: Branislav Králik