Konferencia „Sociálne a politické inovácie: Európsky pohľad na Slovensko“

V dňoch 19. – 21. mája 2011 organizuje Centrum excelentnosti pre spoločenské inovácie UK, ktoré pôsobí na Filozofickej fakulte UK, medzinárodnú konferenciu „Sociálne a politické inovácie: Európsky pohľad na Slovensko“. Koná sa pod záštitou predsedu NR SR Richarda Sulíka v priestoroch rokovacej sály Výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny, NR SR (Námestie Alexandra Dubčeka 1, Bratislava – budova pri Mikulášskej bráne).


09. 05. 2011 16.06 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Úlohou konferencie je prezentovať odbornej verejnosti, ako aj širokej verejnosti výsledky výskumnej činnosti pracovníkov centra v oblasti inštitucionálnych a organizačných reforiem, sociálnej politiky a sociálnej inklúzie, politickej participácie na Slovensku a v EÚ, či politických inovácií v EÚ. Partnermi podujatia sú Nadácia Friedricha Eberta a Parlamentný inštitút Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky.

Viac informácií nájdete na stránke Filozofickej fakulty UK.

Pozvánka

Program