Evanjelická bohoslovecká fakulta UK si zvolila nového dekana


02. 05. 2011 09.20 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Vo voľbách na funkciu dekana Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave (EBF UK), ktoré sa konali dňa 28. 4. 2011, bol zvolený kandidát

Mgr. Ľubomír Batka, PhD.

Dekanom bude vo funkčnom období od 10. 5. 2011 do 9. 5. 2015.