Zasadnutie Akademického senátu UK

11. mája 2011 (streda) o 13.00 h v Auditóriu Maximum, PraF UK


04. 05. 2011 07.48 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

V stredu 11. mája 2011 o 13.00 hod. sa v Auditóriu Maximum (Právnická fakulta UK, Šafárikovo nám., 2. poschodie), uskutoční zasadnutie Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave. Na programe je návrh vecného zámeru k novele vysokoškolského zákona.

 

Pozvánka