Vyšlo aprílové číslo časopisu NAŠA UNIVERZITA


28. 04. 2011 10.23 hod.
Od: Lenka Mlynčeková

Prečítate si v ňom, že Fakulta telesnej výchovy a športu UK začala vyučovať golf, že v Komenského zbierke kníh sa vyzbieralo viac ako 2000 kníh i o tom, ako prebiehala 39. slávnostná inaugurácia rektora a dekanov v Aule UK. V tomto čísle vám priblížime činnosť Lekárskej fakulty UK a v nasledujúcich sa postupne predstavia všetky naše fakulty. Čakajú na vás informácie o dvoch darovaniach krvi na fakultách, o tom, ako UK reprezentovali študenti vo Versailles a vo Vilniuse a iné zaujímavé témy.

Naša univerzita - apríl 2011