Univerzita Komenského podporila 284 mladých učiteľov a vedcov

Bratislava, 27. apríla 2011: Najstaršia slovenská univerzita, Univerzita Komenského v Bratislave (UK), už po pätnásty raz udelila Granty UK určené na podporu vedeckých, pedagogických a umeleckých projektov mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a interných doktorandov UK. Granty UK získalo 284 projektov, na ktoré univerzita rozdelila 289 000 eur, čo v priemere na jeden grant predstavuje takmer 1018 eur.


27. 04. 2011 11.00 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Do 15. ročníka celouniverzitnej aktivity sa zapojilo 580 žiadateľov. „Je to dôkaz, že záujem z roka na rok stúpa. Kým v prvom roku zavedenia grantov, v roku 1997, sa o ne zaujímalo len 73 mladých pracovníkov UK, vlani sme evidovali 518 žiadostí. Som rád, že ani v tomto roku záujem o granty neklesol. 580 podaných žiadostí je pozitívnym ukazovateľom vedecko-výskumných ambícií a tvorivej invencie našich mladých pracovníkov,“ skonštatoval rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Odborné komisie odporučili v tomto roku na udelenie grantov 284 projektov, čo predstavuje približne polovicu financovaných projektov z celkového počtu žiadostí. „Obzvlášť nás teší, že viac ako 50 percent schválených projektov podali riešitelia vo veku do 28 rokov,“ dodal rektor UK.

Z pohľadu počtu a úspešnosti projektov podaných jednotlivými fakultami UK si prvenstvo zachovala Prírodovedecká fakulta UK, ktorá predložila 221 projektov, z nich bolo úspešných 109 projektov. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK podala 88 projektov, z ktorých odborná komisia vybrala 43. Tretie miesto v počte podaných projektov patrí Lekárskej fakulte UK, z ktorej bolo zaevidovaných 55 žiadostí. Z nich 27 získalo grant. „Teší nás, že sa zvýšil záujem o granty aj v radoch doktorandov a mladých vedcov z oblasti humanitných vied, o čom svedčí 24 pridelených grantov zo 48 žiadostí Filozofickej fakulty UK, 13 pridelených grantov z 26 predložených Právnickej fakulty UK, 17 podporených projektov z 35 žiadostí Pedagogickej fakulty UK či 9 pridelených grantov z 19 podaných projektov Fakulty telesnej výchovy a športu UK,“ zhodnotil prof. MUDr. Dušan Meško, PhD., prorektor UK pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium.

Zoznam úspešných žiadateľov o granty

 

Prorektor UK prof. D. Meško a rektor UK prof. K. Mičieta

 

Úspešní uchádzači o Granty UK

 

Slávnostné odovzdávanie Grantov UK

 

 

Foto: Marian Kukan