Prednáška o slovenskej zahraničnej politike v roku 2011

Prednáška Dr. Milana Ježovicu, štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí SR, na tému „Slovenská zahraničná politika v roku 2011: Výzvy a príležitosti“ sa uskutoční v pondelok 2. mája 2011 o 11.30 h v Aule FSEV UK (miestnosť B 120).


28. 04. 2011 14.52 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Prednášku s diskusiou organizuje Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK.