Medická kvapka krvi na Družbe

Medická kvapka krvi pre študentov Lekárskej fakulty UK (LF UK) a iných vysokých škôl sa uskutoční dňa 12. mája 2011 od 8.00 – 11.00 h na Vysokoškolskom internáte Družba v študovni v bloku D2.


27. 04. 2011 10.12 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Študenti LF UK, ktorí sa zúčastnia odberu krvi, sú oslobodení od účasti na vyučovaní, majú dekanské voľno.

Plagát

Bližšie informácie o tom, kto môže darovať krv, nájdete na stránke NTS SR.