Vedci UK si prevzali ocenenia za prácu a výsledky v oblasti vedy a techniky

Vyvrcholením celoslovenského Týždňa vedy a techniky 2017 bolo aj tento rok vyhlásenie výsledkov Ceny za vedu a techniku, ktoré sa uskutočnilo dňa 9. novembra 2017. Medzi ocenenými nechýbali ani vedci Univerzity Komenského v Bratislave: prof. Ing. Roman Martoňák, DrSc., RNDr. Martin Urík, PhD., doc. RNDr. František Kundracik, CSc., a tím pod vedením doc. MUDr. Andreja Šteňa, PhD., MPH.


Na slávnostnom podujatí v historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky sa zúčastnila aj ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD., ktorá vyzdvihla prácu slovenských vedcov a vedkýň: „Mám radosť z ľudí, ktorých veda baví, robia ju z presvedčenia a svojimi výsledkami šíria jej dobré meno medzi verejnosťou i v zahraničí.“

Ocenenie Osobnosť vedy a techniky si prevzal aj prof. Ing. Roman Martoňák, DrSc., z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK za vynikajúce výsledky v oblasti vývoja a aplikácie nových metód počítačových simulácií kondenzovaných látok pri vysokých tlakoch.

Osobnosťou vedy a techniky do 35 rokov sa stal i RNDr. Martin Urík, PhD., z Prírodovedeckej fakulty UK, ktorý ocenenie prevzal za prínos vo výskume environmentálno-geochemických aspektov interakcie mikroorganizmov, organických látok a toxických prvkov a možnosti ich využitia v remediačných technológiách.

Za dlhoročnú úspešnú popularizáciu fyziky medzi žiakmi základných a stredných škôl a širokou verejnosťou a za starostlivosť o talentovanú mládež si cenu v kategórii Popularizátor vedy prevzal doc. RNDr. František Kundracik, CSc., z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK.

Jedným z troch vedecko-technických tímov roka sa stal multidisciplinárny tím z nemocnice na bratislavských Kramároch pod vedením doc. MUDr. Andreja Šteňa, PhD., MPH, z Lekárskej fakulty UK. Cenu získal za vyvinutie novej metódy intraoperačnej identifikácie drobných mozgových ciev pomocou navigovanej 3D sonografie zvyšujúcej bezpečnosť odstraňovania hlboko uložených nádorov mozgu.

Bližšie informácie o všetkých ocenených