Univerzita Komenského udelila Zlatú medailu UK kardinálovi Kurtovi Kochovi

V pondelok 2. októbra 2017 sa v Rektorskej sieni Univerzity Komenského v Bratislave (UK) uskutočnilo slávnostné podujatie, na ktorom bola udelená Zlatá medaila UK kardinálovi Kurtovi Kochovi, prezidentovi Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov.


Kardinál Koch získal medailu za osobný prínos k rozvoju katolíckej teológie, medzinárodne významnú publikačnú činnosť a vynikajúci osobný vklad pri prehlbovaní dialógu medzi národmi a stúpencami rozličných náboženských tradícií.

"Globalizácia sveta ponúka nové príležitosti, súčasne však aj nové výzvy," uviedla v úvode podujatia prorektorka UK prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD. "Hlavným poslaním Univerzity Komenského ako najstaršej a najväčšej slovenskej univerzity, ktorá bola založená v roku 1919, je prispieť k bohatstvu vedomostí a spoločnosti. Naša univerzita je významným reprezentantom humanizmu spolu s morálnymi a etickými hodnotami v duchu citátu Jána Amosa Komenského o tom, že všetci sme občania jedného sveta, všetci sme jedna krv," povedala prorektorka UK.

"Ďakujem veľmi pekne za prestížnu Zlatú medailu Univerzity Komenského. Je to pre mňa veľká česť," povedal kardinál Kurt Koch, podľa ktorého mu bude medaila pripomínať aj návštevu tohto krásneho mesta - Bratislavy. Ocenil tiež pôsobnosť Univerzity Komenského - nielen v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu, ale aj v oblasti šírenia duchovných hodnôt prostredníctvom dvoch fakúlt - Rímskokatolíckej cyrilometskej bohosloveckej fakulty UK a Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK.

Kardinál Koch sa zmienil aj o blahorečenom saleziánskom kňazovi Titusovi Zemanovi, ktorý bol prenasledovaný komunistickým režimom, dlhé roky väznený za svoju vieru a pastoračnú službu. "Nech nás príklad blahoslaveného Titusa inšpiruje a povzbudzuje v našom záujme o formovanie mladších generácií," vyzval akademickú obec UK.

"Vytváranie spoločnej budúcnosti nie je možné bez reflektovania minulosti," zdôraznil kardinál.

Slávnostná ceremónia na pôde UK sa uskutočnila počas návštevy Slovenska, ktorú kardinál absolvoval v dňoch 1. až 3. októbra 2017. Jej súčasťou bola účasť a vystúpenie na XIII. NAPS Medzinárodnom ekumenickom koncerte 2017 v Bratislave, stretnutie s viacerými ústavnými činiteľmi, cirkevnými hodnostármi, návšteva najväčšieho gréckokatolíckeho pútnického miesta na Slovensku - Ľutiny, ako i návšteva Prešova.


Životopis kardinála Kocha