Študentky UK si prevzali francúzske diplomy

Na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici si dnes (15. novembra 2017) študenti slovenských univerzít vrátane študentiek Univerzity Komenského v Bratislave prevzali francúzske diplomy. Vďaka spolupráci boli študenti v tomto akademickom roku zapísaní na slovenskej univerzite aj na francúzskej v ôsmich rôznych študijných programoch. Mohli tak v rámci medziuniverzitnej dohody získať popri slovenskom diplome i francúzsky.


Na slávnostnom odovzdávaní si diplomy prevzalo aj 8 študentiek UK z Fakulty managementu UK: Veronika Kuklišová, Monika Polešenská, Dominika Vajdová, Michaela Gromová, Lucia Hrevušová, Martina Husárová, Zuzana Sausová a Dorota Žiaková. Na Lotrinskej univerzite (Université de Lorraine) vyštudovali magisterský študijný program európske štúdiá, resp. finančné riadenie a európsky priestor.

Podujatie bolo pre nových absolventov príležitosťou stretnúť sa so zástupcom Francúzskeho veľvyslanectva v SR François-Xavier Mortreuilom, so zástupcami francúzskych i domácich univerzít a s členmi sociálnej siete France Alumni Slovensko. S čerstvými absolventmi sa podelili o svoje profesijné skúsenosti a spôsob, akým sa im podarilo zúročiť absolvované frankofónne štúdium na slovenskom trhu práce.

Na podujatí sa za UK zúčastnil dekan Fakulty managementu UK prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc., prodekan Právnickej fakulty UK JUDr. Marián Giba, PhD., a doc. PhDr. Jana Truhlářová, CSc., z Filozofickej fakulty UK.

Hlavným koordinátorom slovensko-francúzskych univerzitných partnerstiev je Slovensko-francúzsky univerzitný inštitút so sídlom v Banskej Bystrici.