Rektorské voľno pre denných študentov UK

utorok 31. októbra 2017


Rektor Univerzity Komenského v Bratislave prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., udeľuje v súvislosti so Sviatkom všetkých svätých rektorské voľno pre denných študentov UK na utorok 31. októbra 2017.