Rektor UK prijal holandského veľvyslanca

Rektor Univerzity Komenského v Bratislave prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., prijal dňa 12. decembra 2017 mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Holandského kráľovstva v Slovenskej republike Henka Cor van der Kwasta. Vyjadrili obojstranný záujem o pokračovanie v tradícii vzájomných kontaktov a univerzitných prednášok a vyzdvihli intenzívnu akademickú a výskumnú spoluprácu.


Rektor UK prof. Karol Mičieta informoval holandského veľvyslanca  o spolupráci Univerzity Komenského s partnerskou Univerzitou v Groningene a Erazmovou univerzitou v Rotterdame. Poukázal aj na členstvo UK v Združení Utrecht Network, ktoré bude v apríli  2018 hostiť práve Univerzita Komenského v Bratislave. Svojho hosťa tiež oboznámil s ďalšími významnými medzinárodnými univerzitnými aktivitami v súvislosti s oslavami prvej univerzitnej storočnice, medzi ktoré patria aj budúcoročné generálne zhromaždenia a výročné stretnutia univerzitnej siete UNICA a Dunajskej rektorskej konferencie na pôde UK.

Veľvyslanec Henk van der Kwast ponúkol spoluprácu holandského veľvyslanectva pri príprave ďalšieho ročníka Cleveringovej prednášky na UK v novembri 2018. Informoval tiež o zámere zorganizovať sympózium o histórii bilaterálnych vzťahov Holandska a Slovenska pri príležitosti budúcoročného 25. výročia vzniku Slovenskej republiky. Rektor UK prof. Karol Mičieta navrhol partnerskú účasť odborníkov z Filozofickej fakulty UK na tomto podujatí.

Predmetom diskusie boli aj výmenné pobyty študentov, výskumníkov, vedcov a pedagógov a spolupráca na výskumných projektoch aj v rámci Vedeckého parku UK v Mlynskej doline.

PhDr. Branislav Slyško