Delegácia z Tokyo Foundation na UK

V piatok 3. novembra 2017 sa predstavitelia Univerzity Komenského stretli na rokovaní s delegáciou z Tokyo Foundation


Univerzita Komenského privítala delegáciu z Tokyo Foundation, ktorá administruje Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (SYLFF), v zložení: p. Yoko Kaburagi (riaditeľka programu) a p. Tomoko Yamada. Návšteva sa koná pri príležitosti 22. výročia úspešného fungovania štipendijného programu SYLFF na UK. Predmetom stretnutia je bilancovanie programu, prezentácia projektov podporených SYLFF za účasti štipendistov a diskutovalo sa aj o perspektívach pokračujúcej spolupráce s predstaviteľmi UK, prorektorkou pre medzinárodné vzťahy prof. MUDr. Danielou Ostatníkovou, PhD., a členmi Výkonného výboru SYLFF na UK.