Tri osobnosti UK nominované na Krištáľové krídlo

Celkom 27 osobností je nominovaných na ocenenie Krištáľové krídlo za rok 2017. Ocenenia sa udeľujú v deviatich oblastiach: divadlo a audiovizuálne umenie, filantropia, hospodárstvo, hudba, medicína a veda, publicistika a literatúra, Rock Pop Jazz, šport a výtvarné umenie. Na laureáta Mimoriadnej ceny je nominovaný aj dekan Lekárskej fakulty UK prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc. Spolu so spevákom Pavlom Hammelom bol vybraný spomedzi 42 návrhov, ktoré prišli z radov verejnosti.


V oblasti medicíny a vedy sa medzi nominovanými nachádza aj prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc., prednosta Ústavu patologickej anatómie Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine. Doc. PhDr. Andrea Bokníková, PhD., z Katedry slovenskej literatúry a literárnej vedy Filozofickej fakulty UK bola nominovaná v kategórii publicistika a literatúra.

Mená laureátov sa verejnosť dozvie na slávnostnom galavečere dňa 21. januára 2018. Relive prenos z neho odvysiela Jednotka RTVS v ten istý deň o 21.35 hod.

Krištáľové krídlo je každoročne udeľované ocenenie osobnostiam na Slovensku, ktoré dosiahli vo svojom odbore mimoriadny úspech. Ocenenie je udeľované od roku 1997 v rôznych oblastiach spoločenského, kultúrneho, hospodárskeho a verejného života.