Čestný doktorát prof. Robertovi Kolbovi

13. novembra 2017 (pondelok) o 11.00 hod., Aula Univerzity Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, 1. poschodie


Univerzita Komenského v Bratislave vás pozýva na slávnostné zasadnutie Vedeckej rady UK rozšírené o vedecké rady fakúlt UK pri príležitosti udelenia čestného titulu DOCTOR HONORIS CAUSA americkému profesorovi teológie Robertovi A. Kolbovi z Concordia Seminary v Saint Louis.

Slávnostné podujatie sa uskutoční v pondelok 13. novembra 2017 o 11.00 hod. v Aule UK na Šafárikovom nám. 6 v Bratislave.

 

Životopis prof. Roberta A. Kolba