Senát schválil rozpis dotácie na rok 2011

Akademický senát UK schválil dňa 27. apríla 2011 rozpis štátnej dotácie fakultám a súčastiam Univerzity Komenského na rok 2011.


12. 05. 2011 09.56 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Bližšie informácie na stránke Zverejnenia AS UK