Zasadnutie Akademického senátu UK

22. júna 2011 o 13.00 hod., Auditórium Maximum, Právnická fakulta UK, historická budova UK, Šafárikovo nám. 6, Bratislava


17. 06. 2011 07.24 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

V stredu 22. júna 2011 o 13.00 hod. sa v Auditóriu Maximum (historická budova UK, 2. poschodie) uskutoční zasadnutie Akademického senátu UK.

Program