V Botanickej záhrade sa zamestnanci UK rozlúčili s akademickým rokom


24. 06. 2011 07.46 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Slávnosť v Botanickej záhrade, ktorá sa stala už tradičnou rozlúčkou s akademickým rokom, prilákala do príjemného prostredia aj tento rok (23. júna 2011) stovky zamestnancov univerzity. Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., sa všetkým kolegom poďakoval za odvedenú prácu a otvoril tak podujatie, ktorému dominovala dobrá nálada. V programe sa predstavila etnodžezová formácia Pacora Trio, ktorá ponúkla zaujímavé hudobné kompozície - mix džezu, swingu a folklóru. Zamestnancov univerzity výborne zabavili aj Ľudová hudba Petra Kuštára či tanečníci alternatívneho divadla tanca.

A hoci do Botanickej záhrady UK zavítali tento rok aj dažďové kvapky (či presnejšie - neutíchajúca búrka), ani to neubralo na dobrej nálade zúčastnených, ktorí sa aj takto rozlúčili s akademickým rokom 2010/2011.

Rektor UK prof. K. Mičieta počas otvorenia Slávnosti v Botanickej záhrade

Pacora Trio

Ľudová hudba Petra Kuštára

 

Foto: Marian Kukan