Študenti, zapojte sa do ankety na hodnotenie pedagógov

Do 30. júna 2011 je možné anonymne hodnotiť pedagógov a úroveň výučby na Právnickej fakulte UK, Filozofickej fakulte UK a Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK. Študenti týchto fakúlt môžu vyjadriť názor prostredníctvom elektronického dotazníka a v prípade Filozofickej fakulty UK aj v tlačenej podobe na študijnom oddelení.


17. 06. 2011 15.25 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Na stránku ankety sa dostanete po kliknutí na svoju fakultu:

Právnická fakulta UK
Filozofická fakulta UK
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK