Prednáška na tému Črevné parazity - nevítaní hostia v našom tele

30. júna 2011 o 17.00 hod. v Centre vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava


30. 06. 2011 07.33 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Vo štvrtok 30. júna 2011 o 17.00 hod. bude hosťom Vedy v CENTRE v Centre vedecko-technických informácií SR v Bratislave vedecko-výskumná pracovníčka, pedagogička a parazitologička z Ústavu lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky Lekárskej fakulty UK a Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave RNDr. Anna Totková, PhD.

Vo svojej prednáške na tému Črevné parazity – nevítaní hostia v našom tele sa zameria na to, ako sa títo nebezpeční a nevítaní cudzopasníci dostanú do nášho tela, kde parazitujú, ktoré orgány poškodzujú, aké závažné ochorenia môžu vyvolať v našej populácii. Ak nie sú liečené, môžu vážne poškodiť organizmus človeka.

Viac sa dozviete v prednáške RNDr. A. Totkovej z LF UK.

Vstup na podujatie je pre verejnosť voľný!