Na Golfovom šampionáte univerzitných tímov aj FM UK a FTVŠ UK

V dňoch 24. a 25. júna 2011 sa na golfovom ihrisku Spa-Golf Piešťany uskutočnil nultý ročník Golfového šampionátu univerzitných tímov, ktorý zorganizovala Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.


27. 06. 2011 08.23 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Do súťaže nominovali svoje tímy tieto univerzity:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Univerzita Komenského v Bratislave
Žilinská univerzita v Žiline
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Paneurópska vysoká škola
Vysoká škola v Sládkovičove
Sliezska univerzita v Katoviciach, Poľsko


V piatok 24. 6. 2011 vyhrali súťaž Stableford hostia zo Sliezskej univerzity v Katoviciach, druhí skončili reprezentanti FTVŠ UK a tretí skončil tím Žilinskej univerzity. V doplnkových súťažiach vyhrali tri zo štyroch cien reprezentanti UK: najdlhší odpal zo žien (longest drive) mala Paulína Zlochová (FM UK) a najbližšie k jamke (nearest to pin) poslali loptičku Zuzana Kovačičová (FM UK) a Dominik Jezerčák (FTVŠ UK).

Univerzitu Komenského v Bratislave reprezentovali v piatkovej súťaži tímy Fakulty telesnej výchovy a športu UK a Fakulty managementu UK v zložení:
FTVŠ UK: prof. MUDr. Dušan Hamar, PhD., PaedDr. Ľubomír Kalečík, PhD., Martin Poláček a Dominik Jezerčák
FM UK: RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD., Paulína Zlochová, Tomáš Jaško a Dušan Kvasnica

V sobotu 25. 6. 2011 sa uskutočnila súťaž Texas Scramble dvojíc, čo znamená, že hrajú spolu dvaja hráči a po každej rane sa hrá z pozície lepšej lopty. Univerzity taktizovali a postavili do súťaže najsilnejšie dvojice, pretože sa hralo na rany bez vyrovnania na hendikep. Víťazstvo si so skóre -3 odniesol tím z Univerzity Mateja Bela z Banskej Bystrice, za ktorý hrala slovenská reprezentantka Carolina Cordieri, tím Fakulty managementu UK v Bratislave v zložení Paulína Zlochová a Dušan Kvasnica obsadil druhé miesto so skóre +3 a na treťom mieste skončil tím Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (+5).

Organizátorom z FMK UCM v Trnave sa vydarila celá akcia na jednotku s hviezdičkou a patrí im veľké poďakovanie. Všetci účastníci odchádzali so slovami chvály, tešiac sa, že o rok sa šampionát uskutoční zase. Na grínoch sa opäť všetci stretneme v dňoch 23. a 24. júna 2012.


RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD., FM UK

 

Tím FM UK (zľava: T. Jaško, RNDr. Z. Kovačičová, P. Zlochová, D. Kvasnica)

Tím FTVŠ UK (zľava: M. Poláček, PaedDr. Ľ. Kalečík, D. Jezerčák, prof. D. Hamar)