Jazykové kurzy v roku 2011/2012

Jazykové centrum Centra ďalšieho vzdelávania UK dáva do pozornosti kurzy, ktoré otvára v akademickom roku 2011/2012:


17. 06. 2011 09.41 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou
  • Jednoročný denný štátnicový kurz pre maturantov – absolventov stredných škôl v jazyku anglickom /nemeckom
  • angličtina a nemčina: všeobecný jazyk – bežná komunikácia
  • angličtina pre právnikov, manažérov
  • francúzština pre právnikov
  • angličtina a nemčina - prípravný kurz na maturitu
  • angličtina a nemčina pre seniorov
  • ruština
  • francúzština
  • španielčina
  • čínština.

Informácie:

Centrum ďalšieho vzdelávania UK
Jazykové centrum
Odbojárov 10/a
P. O. BOX 98
820 05  Bratislava

tel.: 02/544 33 057
e-mail: jcrec.uniba.sk
www.cdvuk.sk/jc