Týždeň vedy a techniky 2011

7. novembra - 11. novembra 2011


08. 09. 2011 12.56 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Od 7. do 11. novembra 2011 sa uskutoční Týždeň vedy a techniky na Slovensku. Jeho organizátorom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.

Cieľom každoročne organizovaného Týždňa vedy a techniky na Slovensku je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí celej spoločnosti, popularizovať a prezentovať ich, vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín, informovať verejnosť o poznatkoch vedy a techniky a o nutnosti podporovať vedu a techniku, ktoré sú základom hospodárskeho a spoločenského pokroku a pomáhajú riešiť globálne problémy a výzvy.

Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2011 sa zúčastňuje aj Univerzita Komenského v Bratislave.

Viac informácií o projekte, sprievodných podujatiach i vyhlásených súťažiach: Týždeň vedy a techniky 2011