Repromócia absolventov Právnickej fakulty UK po 50 rokoch

9. septembra 2011 (piatok) o 11.00 hod., Aula Univerzity Komenského v Bratislave (Šafárikovo nám. 6, 1. poschodie)


06. 09. 2011 13.35 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

V piatok 9. septembra 2011 o 11.00 hod. sa v Aule Univerzity Komenského v Bratislave uskutoční repromócia poslucháčov Právnickej fakulty UK - po 50-tich rokoch.

Ide o prvé podujatie svojho druhu pre absolventov Právnickej fakulty UK, ktorí svoje štúdium ukončili v roku 1961. Ich repromócia po polstročí sa navyše koná v roku, v ktorom si Právnická fakulta UK pripomína 90 rokov svojej činnosti.