Protižidovské zákonodarstvo na Slovensku a v Európe

Ústav pamäti národa a Európska sieť Pamäť a Solidarita v spolupráci s Katedrou právnych dejín Právnickej fakulty Univerzity Komenského a Katedrou všeobecných dejín Filozofickej fakulty Univerzity Komenského organizujú v dňoch 8. – 9. septembra 2011 medzinárodnú vedeckú konferenciu Protižidovské zákonodarstvo na Slovensku a v Európe, ktorá sa uskutoční na Univerzite Komenského. Program sa začne 8. septembra o 9.00 h.


26. 08. 2011 10.51 hod.

Konferencia sa koná pri príležitosti 70. výročia prijatia tzv. Židovského kódexu (nariadenie č. 198/1941 Sl. z. o právnom postavení Židov). Má priblížiť využívanie existujúcich právnych noriem na perzekúciu židovského obyvateľstva, tvorbu nového protižidovského zákonodarstva a ukázať vzájomný vzťah protižidovskej legislatívy, diskriminácie a likvidácie židovskej komunity v 30. a 40. rokoch 20. storočia. Konferencia má poukázať na spoločné črty protižidovskej legislatívy, ale aj na jej špecifiká v jednotlivých krajinách. Výsledky výskumu v oblasti protižidovského zákonodarstva bude prezentovať viac ako tridsať odborníkov z trinástich krajín.

Program konferencie
Pozvánka