Detská Univerzita Komenského má nových absolventov

V stredu 31. augusta 2011 si deti z Detskej Univerzity Komenského vypočuli v Aule UK poslednú deviatu prednášku, s ktorou prišiel doc. RNDr. Peter Fedor, PhD., z Prírodovedeckej fakulty UK. Po nej nasledovala promócia pre 295 študentov, ktorí absolvovali najmenej šesť prednášok.


31. 08. 2011 14.35 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Docent Fedor zaujal malých poslucháčov prednáškou na tému: „Prečo je Zem planétou hmyzu?“ Vysvetlil, že počas evolúcie sa stáva, že niektoré druhy organizmov vyhynú a tie odolné prežijú. Cicavce vrátane človeka prežili do dnešných dôb na rozdiel od dinosaurov, pretože majú termoreguláciu. Docent Fedor naznačil, že hmyz má do budúcnosti väčšie šance na prežitie ako cicavce.

Vedci doposiaľ na Zemi objavili 1,6 milióna druhov organizmov, z nich viac ako 1 milión tvorí hmyz. Počet druhov chrobákov na Zemi je asi 400 tisíc. To znamená, že každý štvrtý organizmus na Zemi je chrobák. Odhaduje sa, že približne 30 miliónov druhov organizmov je stále neobjavených.

Ako vysvetlil docent Fedor, hmyz je neobyčajne dobre vybavený. Viaceré druhy majú šiesty, siedmy, ôsmy, deviaty, ba aj ďalšie zmysly. Napríklad vážka má až 80 tisíc očí, komár dokáže pohnúť svalom až 1000-krát za sekundu a taká blcha doskočí až 30 centimetrov do diaľky. Hmyz tiež zvládne aj extrémne teploty. Niektoré pakomáre prežijú pri mínus 273,16°C a mravce na púšti bez problémov zvládnu plus 60°C.

Deti na konci prednášky zaujímalo napríklad, či je pravda, že hmyz dokáže zdvihnúť niekoľkonásobok svojej váhy, či hmyzí jed môže byť liek, alebo či je u nás viac hmyzu kvôli globálnemu otepľovaniu. Spoločnosti Datalan a Siemens vyhlásili po prednáške víťazov svojich súťaží a odmenili ich cenami.

Slávnostnej promócie 9. ročníka Detskej Univerzity Komenského sa dočkalo 295 študentov. Zúčastnili sa na nej rektor UK Karol Mičieta, riaditeľ Divadla Aréna Juraj Kukura, predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo a riaditeľ Slovenského národného divadla Ondrej Šoth.

„Získali ste nielen nové vedomosti z oblasti prírodných vied, fyziky, medicíny, umenia, sociológie a ďalších vied, ale zároveň ste mali možnosť nadviazať aj nové priateľstvá,“ povedal rektor UK Karol Mičieta deťom pri promócii a dodal: „Som presvedčený o tom, že s novými kamarátmi sa možno opäť radi stretnete na ďalších ročníkoch Detskej Univerzity Komenského alebo o pár rokov pri zápise ako riadni študenti Univerzity Komenského v Bratislave.“

Riaditeľ Detskej Univerzity Komenského Juraj Kukura deťom odkázal: „Som pyšný na to, že naša Detská Univerzita Komenského bola Európskou úniou vybratá ako jedna z piatich vzorových detských univerzít.“ Novinkou tohtoročnej detskej univerzity bola možnosť študovať online. „Študentov máme v 25 mestách Slovenska. Tí, ktorí na konci absolvujú šesť testov z deviatich, stávajú sa absolventmi Detskej Univerzity Komenského online,“ doplnil Juraj Kukura.

Doc. RNDr. Peter Fedor, PhD., z Prírodovedeckej fakulty UK deťom porozprával, prečo je Zem planétou hmyzu.

Posledná prednáška Detskej Univerzity Komenského 2011 v Aule UK

Promócia absolventov Detskej Univerzity Komenského 2011

Diplom o absolvovaní 9. ročníka Detskej Univerzity Komenského si prevzalo 295 detí.

Foto: Marian Kukan

 

Viac fotografií nájdete na: www.facebook.com/Comenius.University