Vedecká konferencia: Quo vadis management

10. novembra 2011, Fakulta managementu UK, Odbojárov 10, Bratislava, miestnosť č. 14


13. 09. 2011 13.51 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Dňa 10. novembra 2011 sa na Fakulte managementu UK uskutoční vedecká konferencia doktorandov a mladých vedcov, ktorých výskumné úlohy, projekty a ciele sú zamerané na pokroky a inovácie v manažmente a spôsobe jeho uplatňovania v dnešnej spoločnosti.

Konferencia QUO VADIS MANAGEMENT sa koná od 8,30 hod. v miestnosti č. 14 (zasadacia sieň) na Fakulte managementu UK (Odbojárov 10). Podujatie sa uskutoční v rámci Týždňa vedy a techniky 2011.