Sympózium - Cesty hudobnej vedy v strednej Európe (FiF UK)

15. − 16. september 2011 Univerzitná knižnica v Bratislave, Klariská 5  - prízemie


09. 09. 2011 08.43 hod.
Od: Doc. Mgr. Vladimír Zvara, PhD.

Sympózium pri príležitosti 90. výročia Katedry hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského.

Program sympózia