Seminár: Možnosti financovania výskumných mobilít

21. septembra 2011 o 13.00 hod., Auditórium Maximum, PraF UK (Šafárikovo nám., Bratislava)


13. 09. 2011 15.47 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Univerzita Komenského v Bratislave a SAIA - Slovenská akademická informačná agentúra organizujú informačný seminár pre doktorandov, vysokoškolských učiteľov a vedeckých pracovníkov na tému Možnosti financovania výskumných mobilít.

Seminár sa bude konať v stredu 21. septembra 2011 o 13.00 hod. v Auditóriu Maximum, Právnická fakulta UK, Šafárikovo nám. 6 (2. poschodie).

Pozvánka