Prednáška talianskeho profesora

Prednáška profesora Roberta Ciprianiho (Universita Roma Tre, Taliansko) na tému „Diffused Religion and Civil Society“ sa bude konať dňa 19. septembra 2011 o 14.00 hod. v Zasadačke rektora UK. Prednášku organizuje Sekcia sociológie kultúry Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV a Katedra kulturológie FiF UK v Bratislave.


13. 09. 2011 09.13 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Pozvánka