II. Dni románskych štúdií

Katedra romanistiky Filozofickej fakulty UK organizuje v dňoch 23. a 24. septembra 2011 medzinárodnú romanistickú konferenciu II. Dni románskych štúdií s názvom „Nové teórie, modely a ich aplikácia v lingvistike, literatúre, translatológii a didaktike za posledných 20 rokov“. Koná sa pri príležitosti 90. výročia založenia Filozofickej fakulty UK.


16. 09. 2011 09.07 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Cieľom konferencie je pokračovať v tradícii vzájomného stretávania romanistov na pôde najstaršej filozofickej fakulty na Slovensku. Tento rok bude obsahovým predmetom konferencie predstavenie a analýza nových teórií, modelov, trendov v románskych štúdiách, ako aj ich následná aplikácia. Predstavia sa aj najnovšie, iba rozpracované teórie, ktoré ešte neboli aplikované v konkrétnom vedeckom výskume. Cieľom je predstaviť, aké sú nové tendencie v romanistike a aké výsledky prinášajú, resp. môžu priniesť.

Konferencia bude prebiehať v piatich sekciách podľa pracovných jazykov (španielčina, francúzština, taliančina, portugalčina, rumunčina).