Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce RNDr. Vasilisa Teodoridisa, PhD.

15.11.2011 o 11:00 v prezentačnom centre J.A.Komenského na Prírodovedeckej fakulte v Mlynskej doline


14. 10. 2011 15.29 hod.
Od: Vlasta Dideková

Dňa 15.11.2011 o 11:00 sa v prezentačnom centre J.A.Komenského na Prírodovedeckej fakulte uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce pracovníka Katedry biologie a environmentálních studií Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

RNDr. Vasilisa Teodoridisa, PhD.

Téma habilitačnej prednášky: „Jak spolehlivé jsou paleoklimatické odhady na základě fosilních rostlin?“

Téma habilitačnej práce: „Metodologické zhodnocení IPR-vegetační analýzy a CLAMP a jejich aplikace na flóry evropského paleogénu a neogénu a moderní vegetace JV Asie“  (študijný odbor geológia)