Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce RNDr. Pavla Mentlíka, PhD.

1.12.2011 o 13:00 v prezentačnom centre J.A.Komenského na Prírodovedeckej fakulte v Mlynskej doline


14. 10. 2011 15.29 hod.
Od: Vlasta Dideková

Dňa 1.12.2011 o 13:00 sa v prezentačnom centre J.A.Komenského na Prírodovedeckej fakulte uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce pracovníka Katedry geografie Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni

RNDr. Pavla Mentlíka, PhD.

Téma habilitačnej prednášky: „Úlohy geomorfológie pro poznání environmentálních změn v kvartéru“

Téma habilitačnej práce: „Výzkum vývoje reliéfu vrcholových partií SZ Šumavy prostřednictvím inovativích výzkumných metod“  (študijný odbor fyzická geografia a geoekológia)