Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Mgr. Miroslava Vaváka, PhD.

24.11.2011 o 9:00 v Aule FTVŠ UK v Bratislave


14. 10. 2011 15.55 hod.
Od: Františka Kráľovičová

Dňa 24.11.2011 o 9:00 sa v Aule FTVŠ UK v Bratislave uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce pracovníka Katedry atletiky FTVŠ UK

Mgr. Miroslava Vaváka, PhD.

Téma habilitačnej prednášky: „Programy rozvoja kondičných schopností z hľadiska štruktúry športového výkonu volejbalistov“ (9:00)

Téma habilitačnej práce: „Teoretické východiská kondičnej prípravy volejbalistov“ (11:00)