Aktuálne štipendiá a granty 2012-2013 - Seminár SAIA

19. 10. 2011 o 13.00 hod., Auditórium Maximum Právnickej fakulty UK na Šafárikovom námestí v Bratislave (2. posch.)


13. 10. 2011 12.40 hod.
Od: Oddelenie medzinárodných vzťahov

Pozývame Vás na seminár Slovenskej akademickej informačnej agentúry s témou Aktuálne štipendiá a granty 2012-2013.

Viac informácií - leták podujatia