Verejná inauguračná prednáška doc. RNDr. Ľudevíta Kádasiho, DrSc.

6. apríla 2011 o 10.00 hod. na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, Mlynská dolina, v prezentačnom centre J. A. Komenského


16. 03. 2011 11.01 hod.

doc. RNDr. Ľudevít Kádasi, DrSc., je pracovník Katedry molekulárnej biológie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave

Téma inauguračnej prednášky: Architekúra ľudského genómu a jej vzťah k dedičnej patológii