Súťaž s Dexia bankou o najlepšiu diplomovú prácu

S cieľom podporiť zhodnocovanie regionálneho potenciálu a stabilizovať v regiónoch pôsobenie mladých ľudí vyhlasuje Dexia banka Slovensko a. s. - VI. ročník celoslovenskej „Súťaže o cenu Dexia banky 2011“ za najlepšiu diplomovú prácu pre podporu rozvoja miest, obcí a regiónov na Slovensku.


11. 03. 2011 12.13 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Do súťaže môže fakulta vysokej školy so sídlom na Slovensku prihlasovať tých študentov, ktorí spracovali diplomové (záverečné) práce na 2. stupni VŠ štúdia v oblasti podpory rozvoja miest, obcí a regiónov na Slovensku. Táto práca musí byť úspešne obhájená v rámci riadneho obhajovacieho procesu na príslušnej vysokej škole a musí spĺňať stanovené kritériá. O prihlásení do súťaže rozhodne vedúci diplomovej práce na vysokej škole.

Prácu treba zaslať do 6. júla 2011. Viac informácií o podmienkach súťaže nájdete na stránke Dexia banky.