Súťaž o najlepšiu prácu na tému filantropia

Centrum pre filantropiu vyhlasuje už 5. ročník súťaže o najlepšiu diplomovú, bakalársku alebo ročníkovú prácu na tému filantropia.


07. 03. 2011 10.21 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Súťaže sa môžu zúčastniť slovenskí a českí študenti vysokých škôl a univerzít študujúci na Slovensku, v Čechách a v zahraničí, ktorí sa vo svojej odbornej práci budú venovať téme darcovstva a dobrovoľníctva.

Najúspešnejšie práce získajú finančnú odmenu. Zároveň majú všetci študenti, ktorí sa do súťaže zapoja a splnia vyhlásené kritériá možnosť publikovať najzaujímavejšie kapitoly v zborníku, ktorý vydáva Centrum pre filantropiu.

Diplomové, bakalárske aj ročníkové práce treba poslať do 31. augusta 2011. Informácie o podmienkach súťaže nájdete na stránke Centra pre filantropiu.