HODINA OTÁZOK s novým vedením UK

30. marca 2011 o 17.00 hod., Auditórium Maximum PraF UK


03. 03. 2011 13.11 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

HODINA OTÁZOK s novým vedením UK

Kedy? 30. marca 2011 (streda) o 17.00 hod.
Kde? Auditórium Maximum, Právnická fakulta UK, 2. poschodie, Šafárikovo nám. č. 6


Milí študenti,
príďte sa zoznámiť s novým vedením Univerzity Komenského v Bratislave a podiskutovať o tom, čo vás trápi i teší, čo by ste chceli na UK zmeniť a vylepšiť...
Na stretnutie s vami sa tešia rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., a prorektori UK.