Vyšlo septembrové číslo časopisu NAŠA UNIVERZITA!


04. 10. 2011 16.09 hod.
Od: Redakcia Našej univerzity

Dozviete sa v ňom, že na UK sa v lete konalo 131 promócií, že od nového roka univerzita prijala viac ako 14 000 študentov, ako aj to, že Detská Univerzita Komenského má ďalších takmer 300 absolventov. Septembrové číslo je venované Prírodovedeckej fakulte UK, ktorá tu predstaví svoju činnosť. V čísle získate aj informácie o voľbách do Akademického senátu UK a mnoho ďalších.

Naša univerzita - september 2011