Vyšlo februárové číslo časopisu NAŠA UNIVERZITA!


01. 03. 2011 11.48 hod.
Od: Lenka Mlynčeková

Nájdete v ňom informácie o petícii Zachráňme vedu!, o združení Sedem univerzít. Dozviete sa, kto tvorí nové Vedenie UK a kto sú noví profesori z Univerzity Komenského. Čaká na vás rozhovor s ekologičkou profesorkou Máriou Kozovou z Prírodovedeckej fakulty UK o ochrane životného prostredia i rozhovor s dirigentom Robertom Faltusom, absolventom UK. Takisto zistíte, prečo už nebudete musieť stáť v dlhých radoch na platenie.

Naša univerzita - február 2011