Verejná inauguračná prednáška doc. PaedDr. Miroslava Holienku, PhD.

31. marca 2011 o 10:00 h v Aule prof. Stráňaia na Fakulte telesnej výchovy a športu UK


23. 02. 2011 13.55 hod.

doc. PaedDr. Miroslav Holienka, PhD. je dekan Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave

Téma inauguračnej prednášky: Progresívne prístupy k obsahovému zameraniu kondičného tréningu vo futbale