Verejná inauguračná prednáška doc. MUDr. Daniely Ostatníkovej, PhD.

14.10.2011 o 9:00 na zasadnutí Vedeckej rady LFUK v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LFUK, Špitálska 24, Bratislava


04. 10. 2011 13.43 hod.
Od: Jana Šulanová-Taksonyiová

 

Dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že na zasadnutí Vedeckej rady LFUK  sa uskutoční dňa  14. októbra 2011 o 9.00 h  verejná inauguračná prednáška doc. MUDr. Daniely Ostatníkovej, PhD.,  prednostky Fyziologického ústavu LF UK v Bratislave, na tému „Testosterón a jeho vzťah ku kognícii z hľadiska pohlavného dimorfizmu“. (študijný odbor  7.1.3. normálna a patologická fyziológia)

Miesto konania: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LFUK, Špitálska 24, Bratislava