Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce MUDr. Jozefa Šidlam CSc. (copy 1)

14.10.2011 o 10:00 v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LFUK, Špitálska 24, Bratislava


04. 10. 2011 14.24 hod.
Od: Jana Šulanová-Taksonyiová

Dňa 14.10.2011 sa v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LFUK uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce odborného asistenta Ústavu súdneho lekárstva LF UK v Bratislave

MUDr. Jozefa Šidla, CSc.

Habilitačná prednáška na tému: „Vybrané morfologické nálezy v smrteľných prípadoch problémových užívateľov drog“ sa uskutoční o 10. hodine.

Ohajoba habilitačnej práce na tému: „Úmrtia súvisiace s drogami“  sa uskutoční následne.